kort antwoord oefening

lees de tekst.
kies het juiste ant-woord.