62 Kerndictee: De geschiedenis van het Rode Kruis.

Gatenvuloefening

Vul de gaten in.
Druk dan op "Antwoord controleren" om uw antwoorden te controleren.
Je hoort eerst de tekst helemaal.
Daarna hoor je de woorden afzonderlijk.
Klik hier.

1859 - De aanleiding
Solferino.jpg
Stel je voor: een met 40.000 gewonden die zonder verzorging bijna aan hun lot zijn overgelaten.
Dat moet echt een onwerkelijk beeld zijn geweest.
Zo’ n tafereel was het van een oorlog in 1859.
Toen het Franse leger onder Napoleon III en het Oostenrijkse leger in Solferino in Italië.

Het idee van Henri Dunant.
dunant.jpg
Henri Dunant, een Zwitsers bankier, was ter plaatse.
Hij de situatie zo verschrikkelijk dat hij hulp vroeg aan vrouwen uit de naburige dorpen.
Hij hulpposten voor de gewonden en van beide partijen.

De gruwelen die hem met afschuw en hadden getroffen, hij in een boek met de titel 'Un souvenir de Solférino'. Hierin vraagt hij zich af: "Zou men in vredestijd overal ter wereld geen diensten kunnen oprichten die de tijdens de oorlog zouden kunnen verzorgen?"


Zijn boek is een enorm succes. Dunant heeft een drievoudig voorstel:

• In elk land moeten vrijwillige hulpverenigingen worden opgericht. De hulpverleners moeten zijn uitgerust en om mensen die gewond zijn te verzorgen. Ze kunnen met extra mensen de kleine diensten van het leger bijstaan.
• De mensen die gewond zijn, de helpers en hun uitrusting zijn neutraal. Ze moeten door een kenteken of worden beschermd.
• Een verdrag moet deze voorstellen kracht van wet geven. Het bescherming aan de gewonden en aan de helpers die hen verzorgen.

1863 – Het ontstaan van het Rode Kruis.
vlagRodeKruis.jpg
Een Zwitserse wil hem alvast helpen bij de uitvoering van zijn voorstellen.
Er wordt een gevormd. Als kenteken wordt een rood kruis op een wit veld gekozen. Dat is het omgekeerde van de Zwitserse vlag. Op 29 oktober 1863 eindigt de conferentie. Deze datum is de geboortedag van het Rode Kruis.

Voor zijn werk krijgt Henri Dunant in 1901 de Nobelprijs voor de Vrede. Later krijgt het Rode Kruis nog drie keer de Nobelprijs.