41 Dictee: Gemengde reeks.

Kort antwoord-oefening.

Luister goed .
Schrijf alleen het gevraagde woord juist op .