20 Dictee: De persoonsvormen (vt) .

Kort antwoord-oefening.

Luister goed .
Schrijf alleen de persoonvorm juist op .