18 Dictee: De persoonsvormen (tt*) .

Kort antwoord-oefening.

Luister goed .
Schrijf alleen de persoonvorm juist op .