10 Dictee: Het voltooid deelwoord .

Kort antwoord-oefening.

Luister goed .
Schrijf alleen het voltooid deelwoord juist op .