1 Dictee: De persoonsvormen .

Kort antwoord-oefening.

Luister goed en schrijf alleen de persoonsvorm op .